Programma's van Toetsing en Afsluiting

Het Programma van Toetsing en Afsluiting, kortweg PTA, geeft een overzicht van alle toetsen en afsluitingen per vak. Het vermeldt welke stof behandeld wordt en wanneer de toetsen zijn. De informatie is te openen via onderstaande links.

Examenreglement Carmel College Salland 2022-2023

Klas 4 vmbo 2022-2023 

Klas 3 vmbo 2022 - 2023

Rooster herkansingen en inhaaltoetsen 2022-2023*

Soort toets

Klas 3

Klas 4

Inhaaltoetsen periode 1

11/10-25/10-22/11

11/10
25/10 
22/11

Herkansing periode 1

29/11

29/11

Inhaaltoetsen periode 2

22/11-20/12-17/1

22/11-20/12-17/1

Herkansing periode 2

10/2 10/2

Inhaaltoetsen periode 3

                                14/2-7/3 (reserve)
4/4 GT¹
18/4 BB/KB

14/2-7/3 (reserve)
4-4 GT¹
11-4 BB/KB

Herkansing periode 3

13/4 GT
(inschrijven herkansing 11/4 tot 12.00 uur)

24/4 BB/KB
(inschrijven herkansing 11/4 tot 12.00 uur)

31/3 4 BB/KB
(inschrijven herkansing 28/3 tot 12.00 uur)

13/4 GT
(inschrijven herkansing 11/4 tot 12.00 uur)

Inhaaltoetsen periode 4

11/5-13/6-4/7 (reserve)  

Herkansing periode 4

14/7  

* wanneer een leerling niet kan op het eerst volgende inhaalmoment dan schuift het inhaalmoment naar de volgende datum op.
¹ gewijzigde datum.

Examenrooster 2023

Examenrooster centrale examens regulier voortgezet onderwijs

Tijdvak

Afnamedagen

Bekendmaking N-termen (uitslag)

Tijdvak 1: 

11 t/m 30 mei 2023

         14 juni 2023

Tijdvak 2:

19 t/m 30 juni 2023

          6 juli 2023

Examenrooster 2023

In 2023 geldt er een maatregel tijdens de centrale examens in het voortgezet onderwijs vmbo: het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien afnamedagen. Door deze verlenging is er meer ruimte om eventuele ziekte of quarantaine uit het eerste tijdvak op te vangen.

    Twee andere zaken die van belang zijn:

  • Er komt dit jaar geen ‘duimvak’.
  • Het aantal herkansingen voor een leerling bedraagt vooralsnog gewoon 1.

Noodscenario

De overheid heeft bepaald dat de examens in geval van nood op een ander tijdstip kunnen worden ingepland. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij regionale/landelijke stroomuitval, schending van de geheimhouding van de examens of een natuurramp.
De examenperiode valt in principe tussen de allerlaatste les en de dag waarop een van de landelijke regio’s het eerst vakantie krijgt. Uw zoon of dochter kan in die hele periode nog een examen hebben. Wij adviseren u daarom in deze periode nog niet op vakantie te gaan.

Agenda van het vmbo

vmbo 3: Excursie België/Duitsland/Engeland
5 t/m 9 juni

Centraal examen: uitslag eerste tijdvak

Centraal examen vmbo: tweede tijdvak
19 t/m 22 juni