Naar hoofdcontent

Nieuws over het havo/vwo

Sponsorloop voor de mensen in Turkije en Syrië!

Deze week halen we geld op voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Alle leerlingen dragen hun steentje bij door mee te doen aan de sponsorloop in Drostenkamp tijdens de reguliere LO-lessen. Zij zamelen geld in via deze QR-code (giro 555). Geef nu!

 

De aardbeving in Turkije en Syrië heeft het leven van honderdduizenden mensen volledig verwoest. Veel mensen zijn dakloos en ontredderd. Er is dringend behoefte aan medische zorg, dekens, voedsel en onderdak. Doneer nu!

 

Iedereen is van harte welkom om de leerlingen aan te komen moedigen!

Agenda van het havo/vwo

Centraal examen: uitslag eerste tijdvak

Centraal examen havo/vwo: tweede tijdvak
19 t/m 30 juni

Havo 4 / vwo 4-5: toetsweek 4
5 t/m 12 juli