vmbo 1: informatieavond voor ouders/verzorgers

Studiemiddag: leerlingen lesvrij
vanaf 12.00 uur

Vwo 6: schoolverlatersavond
19.30 uur

studiedag praktijkonderwijs: leerlingen lesvrij

Havo 5: schoolverlatersavond
19.30 uur

Havo/vwo 1: jaarlaagfeest
19.00 - 22.00 uur

Havo 5 / vwo 6: week van de buitenlandse reizen

Havo/vwo 3: online voorlichtingsavond over profielkeuze
19.00 uur Online via Microsoft Teams

vmbo 4 BB/KB Stage
10 t/m 14 oktober

Havo/vwo 3: bedrijfsbezoek
week van 10 t/m 14 oktober

Havo/vwo 4: Oostpool
11 en 12 oktober

vmbo 4 tekenen: Excursie Kröller Müller