Programma's van Toetsing en Afsluiting

Het Programma van Toetsing en Afsluiting, kortweg PTA, geeft een overzicht van alle toetsen en afsluitingen per vak. Het vermeldt welke stof behandeld wordt en wanneer de toetsen zijn. De informatie is te openen via onderstaande links.

Examenreglement Carmel College Salland 2022-2023

Klas 4 vmbo 2022-2023 

Klas 3 vmbo 2022 - 2023

Rooster herkansingen en inhaaltoetsen 2022-2023*

Soort toets

Klas 3

Klas 4

Herkansingskaart  inleveren voor

Inhaaltoetsen periode 1

11/10-25/10-22/11

11/10
25/10 
22/11

 

Herkansing periode 1

29/11

29/11

 

Inhaaltoetsen periode 2

22/11-20/12-17/1

22/11-20/12-17/1

 

Herkansing periode 2

     

Inhaaltoetsen periode 3

14/2-7/3 (reserve)-11/4 GT-18/4 BB/KB 14/2-7/3 (reserve)-11/4  

Herkansing periode 3

     

Inhaaltoetsen periode 4

11/5-13/6-4/7 (reserve)    

Herkansing periode 4

     

* wanneer een leerling niet kan op het eerst volgende inhaalmoment dan schuift het inhaalmoment naar de volgende datum op

Examenrooster 2023

Examenrooster centrale examens regulier voortgezet onderwijs

Tijdvak

Afnamedagen

Bekendmaking N-termen (uitslag)

Tijdvak 1: 

      11 t/m 26 mei 2023       14 juni 2023

Tijdvak 2

      19 t/m 22 juni 2023        30 juni 2023

 

Noodscenario

De overheid heeft bepaald dat de examens in geval van nood op een ander tijdstip kunnen worden ingepland. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij regionale/landelijke stroomuitval, schending van de geheimhouding van de examens of een natuurramp.
De examenperiode valt in principe tussen de allerlaatste les en de dag waarop een van de landelijke regio’s het eerst vakantie krijgt. Uw zoon of dochter kan in die hele periode nog een examen hebben. Wij adviseren u daarom in deze periode nog niet op vakantie te gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda van het vmbo

Havo/vwo en vmbo: week van de gesprekken met ouders/verzorgers
5 t/m 9 december

Havo/vwo en vmbo: mentorgesprekken
16.00 - 21.00 uur

vmbo 4GT: excursie Duitsland keuzevak Duits