Overgaan en bevorderingsnormen

Voor de overgang naar een volgend schooljaar hanteren wij per leerjaar bevorderingsnormen vmbo (ook wel overgangsnormen genoemd). Deze doorstroomnormen staan beschreven in het document: bevorderingsnormen vmbo

Agenda van het vmbo

vmbo 4 GT Presentaties PWS
30 januari t/m 3 februari

Leerlingenbesprekingen: leerlingen lesvrij

vmbo 2 BB/KB online informatieavond
19.00 - 19.30 uur