Kerstvakantie
27 december t/m 7 januari

Open Huis
16.00 - 20.30 uur

Extra rondleiding door school voor leerlingen die het Open Huis gemist hebben

Voorjaarsvakantie
21 t/m 28 februari

Deadline aanmeldingen bij Carmel College Salland

Pasen
15 t/m 18 april

Meivakantie
27 april t/m 6 mei

Hemelvaartsdag

Vrije dag - school gesloten

Pinksteren
5 en 6 juni

s Middags ontvangst nieuwe leerlingen / 's avonds ontvangst ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen

Zomervakantie
18 juli t/m 26 augustus